اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۶۸۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۹۹۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
قاسمی نژاد ۹۱۲۷۱۱۴۸۱۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساز خیام ،طبقه سوم ، پلاک 392

شیرالات پروانه ای 33986841-021 تکنو پالایش پارس

تلفن

  • ۳۳۹۸۶۸۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۳۹۹۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • قاسمی نژاد ۹۱۲۷۱۱۴۸۱۶ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساز خیام ،طبقه سوم ، پلاک 392