اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۳۹۹۷۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۹۹۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۰۸۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۲۰۸۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
حسن نژاد ۹۱۲۶۲۷۸۷۴۰ ۰۰۹۸
قاسمی نژاد ۹۱۲۷۱۱۴۸۱۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساز خیام ،طبقه سوم ، پلاک 392

شیرالات پروانه ای 33939972-021 تکنو پالایش پارس

تلفن

  • ۳۳۹۳۹۹۷۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۳۹۹۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۲۰۸۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۲۰۸۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • حسن نژاد ۹۱۲۶۲۷۸۷۴۰ ۰۰۹۸
  • قاسمی نژاد ۹۱۲۷۱۱۴۸۱۶ ۰۰۹۸

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساز خیام ،طبقه سوم ، پلاک 392