اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۶۸۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۹۹۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
قاسمی نژاد ۹۱۲۷۱۱۴۸۱۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساز خیام ،طبقه سوم ، پلاک 392

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساز خیام ،طبقه سوم ، پلاک 392

  • :
  • ۳۳۹۸۶۸۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۳۹۹۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸

   • :

   آقای قاسمی نژاد
   مدیریت
   
   
   ۰۰۹۸ قاسمی نژاد ۹۱۲۷۱۱۴۸۱۶

  آدرس